POMIARY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

W trakcie użytkowania instalacji elektrycznej jej elementy ulegają zużyciu, a parametry obniżają się. Te negatywne zmiany skutkują niebezpieczeństwem pożaru, poważnej awarii lub porażenia. Wykonując pomiary jesteśmy w stanie przeanalizować stan instalacji elektrycznej. Pomiary powinny być wykonywane przynajmniej raz na 5 lat, a także przed oddaniem obiektu do użytku. Co rok powinny być badane pomieszczenia, w których panujące warunki (jak wilgoć, ciepło), mogą znacząco wpłynąć na stan instalacji elektrycznej. Po każdych pomiarach otrzymują Państwo protokół, który szczegółowo opisuje stan danej instalacji elektrycznej.

Wykonujemy:

Prowadzimy nadzór w zakresie:

Jak często należy wykonywać pomiary elektryczne?

Wszystkie nasze mierniki posiadają aktualne świadectwo wzorcowania.

PRZYKŁADOWY PROTOKÓŁ SKUTECZNOŚCI OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ WYKONANY PRZEZ NASZĄ FIRMĘ

Pobierz

Częstość pomiarów elektrycznych wynika z wymagań Ustawy Prawo Budowlane (Ustawa z dn. 7. 07. 1994r., Dz. U. z 1994r. nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami), Ustawy Prawo Energetyczne (Ustawa z dn. 10. 04. 1997r., Dz. U. z 1997r. nr 54 poz. 348 i nr 158 poz. 1042 z późniejszymi zmianami) oraz przepisów o ochronie przeciwporażeniowej (PN-92/E-05009/41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.) i przeciwpożarowej (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 21. 04. 2006r., Dz. U. z 2006r. nr 80 poz. 563).

Kontakt logo, Multikonekt

Bartłomiej Olszewski
Ul. Solarza 17/19
35-118 Rzeszów

tel. 600 958 964

biuro@multikonekt.pl
www.multikonekt.pl

NIP 8133385204
REGON 180533120

dołącz do nas na facebooku

Ta strona wykorzystuje  cookie

Informujemy, iż nasza strona wykorzystuje technologię  cookies, a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”).

OK