Pomiary elektryczne Rzeszów podkarpacie
 • Multikonekt obrazek 1
 • Multikonekt obrazek 2
 • Multikonekt obrazek 3
 • Multikonekt obrazek 4

WITAMY NA STRONIE
multikonekt.pl

  Zapraszamy Państwa do obejrzenia naszej strony internetowej oraz do zapoznania się z naszą ofertą. Zapewniamy konkurencyjne ceny, fachowość i terminowość wykonywanych usług, a także innowacyjność rozwiązań.

POMIARY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

W trakcie użytkowania instalacji elektrycznej jej elementy ulegają zużyciu, a parametry obniżają się. Te negatywne zmiany skutkują niebezpieczeństwem pożaru, poważnej awarii lub porażenia. Wykonując pomiary jesteśmy w stanie przeanalizować stan instalacji elektrycznej. Pomiary powinny być wykonywane przynajmniej raz na 5 lat, a także przed oddaniem obiektu do użytku. Co rok powinny być badane pomieszczenia, w których panujące warunki (jak wilgoć, ciepło), mogą znacząco wpłynąć na stan instalacji elektrycznej. Po każdych pomiarach otrzymują Państwo protokół, który szczegółowo opisuje stan danej instalacji elektrycznej.

Wykonujemy:

 • pomiary rezystancji izolacji,
 • pomiary rezystancji uziomu,
 • pomiary instalacji odgromowej,
 • pomiary ciągłości przewodu ochronnego PE,
 • pomiary impedancji pętli zwarcia (zerowania),
 • pomiary wyłączników różnicowo – prądowych,
 • pomiary natężenia oświetlenia.

Prowadzimy nadzór w zakresie:

 • instalacje elektryczne wewnętrzne,
 • zasilanie elektryczne obiektów budowlanych.

Jak często należy wykonywać pomiary elektryczne?

 • gdy chcemy mieć pewność, że instalacja bądź urządzenie działa prawidłowo,
 • gdy chcemy używać nowej instalacji bądź modyfikowaliśmy istniejącą,
 • gdy instalacja bądź urządzenie zachowuje się niepokojąco,
 • gdy zalecają to instrukcje zainstalowanych urządzeń,
 • zgodnie z ustawą PB - nie rzadziej niż co 5 lat.

 

PRZYKŁADOWY PROTOKÓŁ SKUTECZNOŚCI OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ WYKONANY PRZEZ NASZĄ FIRMĘ >> POBIERZ <<

Częstość pomiarów elektrycznych wynika z wymagań Ustawy Prawo Budowlane (Ustawa z dn. 7. 07. 1994r., Dz. U. z 1994r. nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami), Ustawy Prawo Energetyczne (Ustawa z dn. 10. 04. 1997r., Dz. U. z 1997r. nr 54 poz. 348 i nr 158 poz. 1042 z późniejszymi zmianami) oraz przepisów o ochronie przeciwporażeniowej (PN-92/E-05009/41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.) i przeciwpożarowej (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 21. 04. 2006r., Dz. U. z 2006r. nr 80 poz. 563).